ראשי הבית של כולם מאמרים בוגרים אירועים אודותינו English
 מאמרים פרשת שבוע
  ברכה ותפילה
    שותפות
    צור קשר
  

    זוגיות
    פרשת השבוע
    אמונה והשקפה
    חינוך ילדים
    הלכה
    חגים

פרשת יתרו

   הרב יוסף ברוק
   הרב שמחה כהן
   הרב יוסף קלצקי
   אורי פז
   הרב רוזנווסר
   הרב חיים בראון
   נתיבות עולם
   הרב ישראל ארנון
   יעקב בובליל
   גד דואר
   נתיבות עולם- כללי
   הרב נחום דיאמנט

פרשת יתרו

תקציר: גדול השלום
מאת: הרב יוסף ברוק

גדול השלום

"וַיֵּצֵא מֹשֶׁה לִקְרַאת חֹתְנוֹ וַיִּשְׁתַּחוּ וַיִּשַּׁק לוֹ וַיִּשְׁאֲלוּ אִישׁ לְרֵעֵהוּ לְשָׁלוֹם וַיָּבֹאוּ הָאֹהֱלָה: וַיְסַפֵּר מֹשֶׁה לְחֹתְנוֹ אֵת כָּל אֲשֶׁר עָשָׂה ה' לְפַרְעֹה וּלְמִצְרַיִם עַל אוֹדֹת יִשְׂרָאֵלאֵת כָּל הַתְּלָאָה אֲשֶׁר מְצָאָתַם בַּדֶּרֶךְ וַיַּצִּלֵם ה':" (שמות י"ח,ז'-ח')

בתיאורה האותנטי של התורה על המפגש המרגש בין משה רבינו לחותנו שזור מסר עמוק.

וכך לשון המכילתא: "וישאלו איש לרעהו לשלום – [מה מלמדנו?] גדול הוא השלום, שהוא קודם לשבחו של הקדוש ברוך הוא, שכן מצינו [ש]לא פתח יתרו תחילה,לא ביציאת מצרים ולא בעשרת הדברות ולא בקריעת ים סוף, ולא במן, ולא בשלו, אלא בשלום תחילה, שנאמר: "וישאלו איש לרעהו לשלום", ואחר כך "ויספר משה לחותנו" מפני שהשלום מישב את הדעת לשמוע את כל אלו".

לכאורה היה מקום לחשוב כי "בשיחת פסגה" כזו יעלו מיד כל הנושאים הכבדים והחשובים. הרי יתרו לא בא לשמוע חוויות ולהביא את צפורה אשת משה ובניו אל המדבר.

יתרו, עליו מעיד הפסוק שכבר כאשר הגיע משה כפליט למדין, כבר השיג כי האלילים להם עבדו בני דורו הם הבל, ואין בהם ממש. ואף סבל על כך כלשון חז"ל: "ויבואו הרועים ויגרשום". ומסופר במדרש תנחומא: "מה ראה יתרו שהיה כהן לשלוח את בנותיו להשקות הצאן, ולמה גרשון הרועים? אלא שיתרו כומר היה לעבודה זרה וכו', והרהר לעשות תשובה וכו', וקרא לכל בני עירו, ואמר להם וכו': בחרו לכם כומר אחר, ועמד והוציא כלי תשמישי עבודה זרה ונתן להם. ועמדו הם ונידוהו, שלא יזדקק לו אדם, ולא יעשו לו מלאכה, ולא ירעו את צאנו, וביקש מן הרועים לרעות לו את צאנו, ולא קבלו, ולפיכך היו יוצאות בנותיו לרעות. הדא הוא דכתיב: "ולכהן וגו', ויבואו הרועים ויגרשום". והלא כהן מדין, רב וגדול שבמדין, היאך "ויגרשום"? אלא שנידוהו וכו'".

אם כן, ברור מה היתה מטרת הביקור – להשכיל ולדון בעניינים העומדים ברומו של עולם, והפתיחה "שאלו לשלום" משמע משהו שגרתי ובנאלי.

ולמדנו מדברי המדרש שהכלי המחזיק הכל הוא השלום.

כאשר אדם שלם עם עצמו, יודע מטרתו ותכליתו, אזי יכול הוא לקלוט ולהפנים את כל המעלות הרוחניות.

וכך אומר המדרש על הפסוק: "ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום" (תהילים כ"ט, י"א) – לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלום.

אשרי השלם עם עצמו. מובטח לו שלום עם משפחתו, ידידיו והחברה כולה.


נתיבות עולם רח' השלושה 36-38 בני ברק טלפון: 03-5794210/1
ראשי  |  הבית של כולם  |  מאמרים  |  בוגרים  |  אירועים בנתיבות עולם  |  אודותינו
ויביט - בניית אתרים